კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა აღწერს ჩვენს პოლიტიკას და პროცედურებს თქვენი ინფორმაციის შეგროვების, გამოყენებისა და გამჟღავნების შესახებ, როდესაც თქვენ იყენებთ სერვისს და გეტყვით თქვენი კონფიდენციალურობის უფლებების შესახებ და როგორ გიცავთ კანონი.

ჩვენ ვიყენებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს სერვისის უზრუნველსაყოფად და გასაუმჯობესებლად. სერვისის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ინფორმაციის შეგროვებას და გამოყენებას ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად.

ინტერპრეტაცია

გამუქებულ სიტყვებს აქვთ განსაზღვრული მნიშვნელობა, რომლებიც განმარტებულია მომდევნო თავში. განმარტებებს ექნებათ ერთი და იგივე მნიშვნელობა, მიუხედავად იმისა, ისინი იქნებიან მხოლობით თუ მრავლობით რიცხვში.

განმარტებები

ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მიზნებისთვის:

ანგარიში გულისხმობს უნიკალურ ანგარიშს, რომელიც თქვენ შექმნით ჩვენს სერვისზე ან ჩვენი სერვისის ნაწილებზე წვდომისთვის.

კომპანია (ამ ხელშეკრულებაში მოხსენიებულია როგორც "კომპანია“, "ჩვენ“, ან "ჩვენი“) გულისხმობს Buildy App-ს დავით აღმაშენების გამზირი N61, თბილისი.

ქუქიები არის პატარა ფაილები, რომლებიც განთავსებულია თქვენს კომპიუტერზე, მობილურ მოწყობილობაზე ან ნებისმიერ სხვა მოწყობილობაზე ვებსაიტის მიერ და შეიცავს ამ ვებსაიტზე თქვენი დათვალიერების ისტორიის დეტალებს.

ქვეყანა გულისხმობს: საქართველოს

მოწყობილობა გულისხმობს ნებისმიერ მოწყობილობას, რომელსაც შეუძლია სერვისზე წვდომა, როგორიცაა კომპიუტერი, მობილური ტელეფონი ან ციფრული ტაბლეტი.

პერსონალური მონაცემები არის ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც ეხება იდენტიფიცირებულ პირს.

სერვისი გულისხმობს აპლიკაციას.

სერვისის მიმწოდებელი არის ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც ამუშავებს მონაცემებს კომპანიის სახელით. ეს გულისხმობს გარეშე კომპანიებს ან პირებს, რომლებიც დასაქმებულნი არიან კომპანიის მიერ, რათა ხელი შეუწყონ სერვისს, უზრუნველყონ სერვისი კომპანიის სახელით, განახორციელონ სერვისთან დაკავშირებული მომსახურება ან დაეხმარონ კომპანიას სერვისის გამოყენების ანალიზში.

გამოყენების მონაცემები ეხება ავტომატურად შეგროვებულ მონაცემებს, რომლებიც გენერირებულია სერვისის გამოყენებით ან თავად სერვისის ინფრასტრუქტურიდან (მაგალითად, გვერდის მონახულების ხანგრძლივობა).

თქვენ გულისხმობს ფიზიკურ პირს, რომელიც წვდება ან იყენებს სერვისს, ან კომპანიას ან სხვა იურიდიულ პირს, რომლის სახელითაც ასეთი ფიზიკური პირი წვდება ან იყენებს სერვისს, შესაბამისად.

საიტი გულისხმობს Buildy App-ს, რომელიც ხელმისაწვდომია

https://buildy.ge/en_GB

პერსონალური მონაცემები

ჩვენი სერვისით სარგებლობისას, ჩვენ შეიძლება გთხოვოთ, მოგვაწოდოთ გარკვეული პერსონალური იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას თქვენთან დასაკავშირებლად ან იდენტიფიცირებისთვის. პერსონალური იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია შეიძლება შეიცავდეს, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ: ელექტრონული ფოსტის მისამართი, სრული სახელი, ტელეფონის ნომერი, გამოყენების მონაცემები

კომპანიას შეუძლია გამოიყენოს პერსონალური მონაცემები შემდეგი მიზნებისთვის:

ჩვენი სერვისის უზრუნველსაყოფად და შესანარჩუნებლად, მათ შორის ჩვენი სერვისის გამოყენების მონიტორინგი.

თქვენი ანგარიშის სამართავად: რომ მართოთ თქვენი რეგისტრაცია, როგორც სერვისის მომხმარებელი. თქვენ მიერ მოწოდებულ პერსონალურ მონაცემებს შეუძლია მოგცეთ წვდომა სერვისის სხვადასხვა ფუნქციებზე, რომლებიც ხელმისაწვდომია თქვენთვის, როგორც რეგისტრირებული მომხმარებლისთვის.

კონტრაქტის შესასრულებლად: თქვენ მიერ შეძენილი პროდუქტების, ნივთების ან მომსახურების ნასყიდობის ხელშეკრულების შემუშავება, შესაბამისობა და გაფორმება ან ჩვენთან ნებისმიერი სხვა ხელშეკრულება სერვისის მეშვეობით.

თქვენთან დაკავშირება: დაგიკავშირდეთ ელექტრონული ფოსტით, სატელეფონო ზარებით, SMS-ით ან ელექტრონული კომუნიკაციის სხვა ექვივალენტური ფორმებით, როგორიცაა მობილური აპლიკაციის Push-შეტყობინებები განახლებების ან ინფორმაციული კომუნიკაციების შესახებ, რომლებიც დაკავშირებულია ფუნქციებთან, პროდუქტებთან ან კონტრაქტულ სერვისებთან, უსაფრთხოების განახლებების ჩათვლით, როცა საჭირო ან გონივრულია მათი განხორციელებისთვის.

მოგაწოდოთ სიახლეები, სპეციალური შეთავაზებები და ზოგადი ინფორმაცია სხვა საქონლის, სერვისებისა და ღონისძიებების შესახებ, რომლებსაც ჩვენ ვთავაზობთ, რომლებიც მსგავსია თქვენ მიერ უკვე შეძენილი ან დაინტერესებული ნივთებისა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც თქვენ გადაწყვეტთ არ მიიღოთ ასეთი ინფორმაცია.

თქვენი მოთხოვნების მართვა: დასწრება და ჩვენთან მიმართული მოთხოვნების მართვა.

საქმიანი გადარიცხვებისთვის: ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ თქვენი ინფორმაცია, რათა შევაფასოთ ან განვახორციელოთ ჩვენი ზოგიერთი ან მთელი აქტივების შერწყმა, დივესტირება, რესტრუქტურიზაცია, რეორგანიზაცია, დაშლა ან სხვა გაყიდვა ან გადაცემა, როგორც მიმდინარე საქმიანობა, ასევე გაკოტრების, ლიკვიდაციის ნაწილი. ან მსგავსი პროცედურა, რომლის დროსაც ჩვენს მიერ შენახული პერსონალური მონაცემები ჩვენი სერვისის მომხმარებლების შესახებ არის გადაცემულ აქტივებს შორის.

სხვა მიზნებისთვის: ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ თქვენი ინფორმაცია სხვა მიზნებისთვის, როგორიცაა მონაცემთა ანალიზი, გამოყენების ტენდენციების იდენტიფიცირება, ჩვენი სარეკლამო კამპანიების ეფექტურობის განსაზღვრა და ჩვენი სერვისის, პროდუქტების, სერვისების, მარკეტინგისა და თქვენი გამოცდილების შესაფასებლად და გასაუმჯობესებლად.

გამოყენების მონაცემები

მომხმარებლის მონაცემები ავტომატურად გროვდება სერვისის გამოყენებისას.

გამოყენების მონაცემები შეიძლება შეიცავდეს ისეთ ინფორმაციას, როგორიცაა თქვენი მოწყობილობის ინტერნეტ პროტოკოლის მისამართი (მაგ. IP მისამართი), ბრაუზერის ტიპი, ბრაუზერის ვერსია, ჩვენი სერვისის გვერდები, რომლებსაც თქვენ ეწვიეთ, თქვენი ვიზიტის დრო და თარიღი, ამ გვერდებზე გატარებული დრო, უნიკალური მოწყობილობა. იდენტიფიკატორები და სხვა დიაგნოსტიკური მონაცემები.

როდესაც თქვენ შედიხართ სერვისზე მობილური მოწყობილობით ან მისი მეშვეობით, ჩვენ შეიძლება ავტომატურად შევაგროვოთ გარკვეული ინფორმაცია, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, თქვენს მიერ გამოყენებული მობილური მოწყობილობის ტიპის, თქვენი მობილური მოწყობილობის უნიკალური ID, თქვენი მობილური მოწყობილობის IP მისამართი, თქვენი მობილური. ოპერაციული სისტემა, მობილური ინტერნეტ ბრაუზერის ტიპი, რომელსაც იყენებთ, მოწყობილობის უნიკალური იდენტიფიკატორები და სხვა დიაგნოსტიკური მონაცემები.

ჩვენ ასევე შეიძლება შევაგროვოთ ინფორმაცია, რომელსაც თქვენი ბრაუზერი აგზავნის, როდესაც თქვენ სტუმრობთ ჩვენს სერვისს ან როდესაც თქვენ შედიხართ სერვისზე მობილური მოწყობილობით ან მისი მეშვეობით.