მოთუთიებული მავთული 2.5 მმ_იანი
მოთუთიებული მავთული 2.5 მმ_იანი
1/2