მემბრანა ტოლი ORKO PK4000 10მ2-იანი რულონი (წითელი ქვიშით)