მემბრანა ტოლი ORKO C3000 10მ2-იანი რულონი (მინაბოჭკოვანი)