ლითონის კარი Y-3075(C16) 2200X960X50 მმ მარჯვენა გაღებით