ხელსაბანის სიფონი 1.1/2მ
ხელსაბანის სიფონი 1.1/2მ
1/2