ამრეკლი ორთქლ-ჰიდროიზოლაცია "იზოსპანი" FS (92გრ/მ2)